מכתב תודה מאמא של מוריאל מצגת לחתונה.

10/9/2009
לאלי היקר תודה.
המצגת שערכת היתה מרגשת, כולם בכו! אפילו הורי החתן שבאו מקנדה, בכו כשתרגמנו להם את הטקטסים.
הכלה בכתה מרב אושר והתרגשות כששמעה את אחותה שרה לה את הטקסטים שכתבת: את מיוחדת אחותי שלי, את לי כל העולם, לו רק ידעת כמה אני אותך אוהבת...
תודה.